بازسازی ساختمان و انواع روش های ساخت

بازسازی ساختمان و چگونگی شروع کار
آبان ۱۴, ۱۳۹۸
بازسازی ساختمان و رعایت نکات ایمنی۱
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع روش های ساخت

انواع روش های ساخت

به منظور بازسازی ساختمان و یا بنایی ساختمان می توان از روش های مختلفی استفاده نمود.این روشها که در واقع منجر به انعقاد قرارداد(پیمان) بین سازنده و بهره بردار(مالک) می گردد عبارت است از:

الف-پیمان مهندس و تدارک تجهیزات و کالا:

پیمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی ، مهندسی و تامین مصالح و تجهیزات و نظارت بر نصب و راه اندازی توسط یک پیمانکار انجام میشود.

ب-پیمان تدارک تجهیزات و کالا و بازسازی ساختمان و نصب:

پیمانی است که در آن مجموعه خدمات تامین ،مصالح و تجهیزات  و عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی توسط یک پیمانکار انجام می شود.

ج-پیمان مهندسی،تدارک تجهیزات و کالا وبازسازی ساختمان و نصب:

یک نوع پیمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی طراحی و تهیه و تامین تجهیزات و مصالح و عملیات ساختمان نصب و راه اندازی،تماماً توسط یک پیمانکار انجام میشود.

د-پیمان کلیدگردان:

این پیمان پیمانی است که پیمانکار مسئولیت طراحی ،تهیه و تدارک مصالح،تجهیزات،ساخت و نصب و سایرکارها برای تکمیل طرح را به عهده دارد و طرح را در وضعیت عملیات و آماده بهره برداری تحویل کارفرما می دهد.و کارفرما فقط مسئولیت بهره برداری را به عهده دارد و همچنین تامین موقت منابع مالی نیز به عهده پیمانکار می باشد و پس از تکمیل ،هزینه ها به وی پرداخت می شود.

ه-پیمان با مبلغ ثابت:

پیمانی است که درآن مبلغ در مناقصه اعلام و یا بر اساس فهرست بها تعیین می شود.

و-پیمان با مبلغ مقطوع:

پیمانی است که مبلغ آن ثابت بوده و هیچگونه تعدیل قیمت به آن تعلق نمی گیرد.این نوع پیمان با پیمانکاری منعقد میشودکه تجربه اجرایی اینگونه کارها را داشته باشد و تمام مسئولیت قیمت متوجه وی می باشد و ضمناً بیشترین انگیزه را برای کنترل هزینه ها و کارایی بیشتر پیمانکار دارد.پیمانی است که علی الرغم تغییرات در شرایط اقتصادی آن قابل تعدیل نیست.

ز-پیمان با تعدیل قیمت:

پیمانی است که قیمت یا مبلغ آن  با استفاده از فرمول از قبل توافق شده تعدیل می شود.

ح-پیمان طرح و اجرا:

پیمانی است که پیمانکار پروژه را بر اساس اطلاعات ارائه شده به وسیله کارفرما،طراحی و اجرا می کند.

ط- پیمان امانی:

پیمان بر اساس هزینه های انجام شده می باشد.

ی- پیمان دستمزدی:

پیمانی است که تنها برای  تامین نیروی کار(کاشی کارسنگ کار-بنای ساختمان و…) منعقد می شود.

ک- پیمان مذاکره ای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه):

قراردادی که براساس بررسی صلاحیت  و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار(کاشی کار-سنگ کار-نیروی کار) بدون مناقصه منعقد می گردد.مبلغ و شرایط پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می شود.

ل- پیمان مدیریت(درصدی):

پیمانی است که به موجب آن پیمانکار  در مرحله طراحی جهت بازسازی ، خدمات مشاوره ای ارائه می کند و پس از عقد پیمان در کارگاه،مسئول برنامه ریزی و مدیریت تمام امور و اجرای کامل پیمان می باشد.این پیمان به عنوان درصدی از کل مبلغ قرارداد انجام میشود.

نکته:بدیهی است که به منظور اجرای صحیح، داشتن ضوابط واستانداردهای ساختمانی در هر کشوری،مبنای ساخت بوده و از اجرای سلیقه ای و بدون ضابطه جلوگیری نموده وساختمان ساخته شده را استاندارد می نماید.

در کشور ما نیز در این زمینه مقررات و ضوابطی در نظر گرفته شده که تحت عنوان ((مقررات ملی ساختمان)) به نکات علمی و اجرایی مورد نیاز پرداخته است که استفاده از این ضوابط الزامی می باشد.

لازم به ذکر است که مقررا تکلی ساختمانی با هیچ یک از روش های ساخت که در بالا به آنها اشاره شده است منافاتی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.