بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی

بازسازی ساختمان و نکات مربوط به پی ساختمان
آذر ۲۵, ۱۳۹۸
بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی
آذر ۳۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی

درزهای ساختمانی

درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً به منظور در نظر گرفتن فضایی برای انبساط و انقباض مصالح نسبت به یکدیگر از وارد آمدن ضربات ساختمانی –به هنگام وقوع زلزله و…- به ساختمان مجاور در نظر گرفته می شود.درزهای ساختمانی دارای انواع مختلفی هستند.

انواع درزهای ساختمانی

به طور کلی درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند:

الف-درزهای ساخت(درزهای اجرایی):

این درزها عموماً به منظور تسهیل عملیات بتن ریزی ، با توجه به محدودیت حجم بتن ریزی در نظر گرفته می شوند.در اینگونه درزها باید پیوستگی بین بتن و آرماتور در دوقسمت مجاور درز به صورت کامل حفظ شود.

ب-درزهای حرکتی:

درزهای حرکتی در بازسازی ساختمان درزهایی هستند که برای همسان کردن حرکت های نسبی قسمت های مختلف یک سازه تعبیه می شوند.این حرکات ها می توانند در اثر تغییرات درجه حرارت، افت بتن و یا نشست ها نامساوی به وجود آیند.

کاربرد درزها

کاربرد درزهای ساخت (درزهای اجرایی)

در هر توقف عملیات بتن ریزی که موجب سخت شدن بتن توسط کاشی کار و سنگ کار ساختمان می گردد، درز ساخت(درز اجرایی) به وجود می آید.به طور کلی هرگاه زممان قطع بتن ریزی از ۳۰ دقیقه تجاوز کند ، باید آن نقطه را از یک درز اجرایی به حساب آورد، مگر آن که حالت خمیری بتن با تدابیری به آن بازگردانده شود.درز ساخت ممکن است دارای وضعیت های مختلفی باشد.ولی معمولا قائم یا افقی است.البته سعی می شود محل درز ساخت با محل یکی دیگر از انواع درزها منطبق گردد.در تیرها و شاه تیرهای درزهای ساخت باید تقریبا عمو بر محور این اعضا بوده و هیچگاه بامحور عضو موازی نباشد.درز ساخت می تواند در اعضا و قطعات بتن آرمه در محل لنگر خمشی ماکزیمم قرار گیرد.زیرا در این اعضا تنش های کششی توسط فولادهای کششی تحمل می شوند.

درزهای اجرایی در بازسازی ساختمان نباید در محلی که قرار است بتن تحمل برش نماید، قرار گیرند.بنابراین در ساخت اعضای خمشی در بازسازی ساختمان اگر قرار است بتن ریزی در بیش از یک مرحله صورت گیرد، باید ترتیبی اتخاذ شود که قطع بتن ریزی در مجاورت تکیه گاه نبوده بلکه در نزدیکی وسط دهانه باشد.

تیرها، شاه تیرها،دال ها ، سر ستون ها و… همگی قسمت هایی از یک کف به حساب می آیند که باید در یک مرحله از بازسازی ساختمان بتن ریزی شوند.بتن ریزی ستون ها  حین بازسازی ساختمان اجبارا در تراز هر طبقه در محل سرستون یا تیر متوقف می شود.درزهای ساخت عموماً در ساختمان های بتنی کاربرد دارند.درزهای ساخت باید در محل های مناسب و زیر نظر دستگاه نظارت و کاشی کار و سنگ کار تعبیه شود.

کاربرد درزهای حرکتی

درزهای حرکتی با توجه به محل و موقعیتی که دارند، کاربردهای خاصی خواهند داشت.

درزهای انقباضی:این درزها معمولا به منظور جلوگیری از بروز ترک های ناشی از بروز بتن حین بازسازی ساختمان تعبیه می شوند.اگر در فواصل معین درز انقباض در نظر گرفته نشود، روی سطوح پیاده رو ها یا دیوارهای بتنی ترک هایی پدید خواهد آمد.آرماتورها غالباً می توانند محل بروز ترک ها را کنترل نمایند.همچنین ،وجود درزهای انقباضی که محل آن ها به طور صحیح انتخاب شده باشد، می توانند مانع ایجاد ترک توسط کاشی کار و سنگ کار شوند.

عملکرد این درزها به صورتی است که انقباض طرفین درز در محل درز متمرکز می گردد.در حقیقت این درزها دارای نوعی عدم پیوستگی عمومی هستند. لکن شکاف اولیه بین دو طرف درز وجود ندارد.

درزهای انبساطی:این درزهای برای جلوگیری از خراب شدن روسازی ها در بازسازی ساختمان در اثر فشار بیش از حد، فراهم ساختن امکان تعمیر قسمتی از جدول های بتنی پیاده روها و نظایر آن تعبیه میشود.به طور کلی این درزها برای تامین امکان انقباض و انبساط ناشی از تغییرات درجه حرارت، به طوری که در نقاط مختلف ساختمان ترک خوردگی و در مقاطع سازه تلاش های ثانویه زیاد ، ایجاد نشوند، تعبیه می گردند.

عملکرد این درزها باید به گونه های باشد که انبساط و انقباض طرفین درز  کاملاً همساز شوند.لازمه چنین درزهایی این است که هیچگونه پیوشتگی در طرفین درز برقرار نباشد.چنین درزهایی باید با کمترین مقاومت در برابر انقباض و انبساط قادر به باز یا بسته شدن باشند.

عموماً این درزها در تمام قسمت های سازه حین بازسازی ساختمان به طور پیوسته قرار گرفته و از کف تا سقف ادامه می یابند.برای حصول کامل از جدایی دو قسمت مجاور ، رعایت این مسئله ضروری است.

درزهای کنترل:انبساط و انقباض بتن در اثر تغییرات رطوبت و حرارت ناشی از بازسازی ساختمان توسط کاشی کار و سنگ کار در آن تنش هایی را به وجود می آورند که گاه از مقاومت بتن بیشتر بوده و به ترک خوردگی منجر می شود.برای حل این مشکل از درزهای کنترل که حرکت نسبی دال یا دیوار در صفحه خود را امکان پذیر می سازد، استفاده می شود.برای جداسازی قسمت های مختلف یک شالوده به علت تفاوت باربری آن ها از یکدیگر لازم است از درز کنترل استفاده شود.

درزهای نشست:این درزها برای جلوگیری از نشست های نامساوی دو ساختمان مجاور که دارای دو نوع مصالح ،دو نوع پی یا دو ارتفاع متفاوت هستند، در بازسازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.