بازسازی ساختمان و مراحل تخریب ساختمان

بازسازی ساختمان و تابلوهای ایمنی
آذر ۹, ۱۳۹۸
بنایی ساختمان و مراحل تخریب
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مراحل تخریب ساختمان

بازسازی ساختمان و مراحل تخریب یک ساختمان

پس از تحویل زمین از سوی کارفرما و در صورت وجود ابنیه در محل اجرای طرح بازسازی ساختمان پیمانکار موظف است نسبت به آماده سازی و تخریب ساختمان های موجود در محل اجرای کار به شرح زیر اقدام نمائید.

الف- مراحل تخریب مقدماتی (پیش از تخریب):

قبل از شروع تخریب در بازسازی ساختمان باید روش تخریب  وبرنامه ریزی کامل برای انجام کار صورت می گیرد.دستگاه نظارت باید از روش تخریب مطلع باشد.قبل از شرو کار تخریب موارد زیر باید رعایت گردد:

۱-با اطلاع و همکاری موسسات مربوط یه گاز ، آب و سرویس های مشابه در ساختمان مورد تخریب باید قطع گردد.

۲-همچنین ساکنین ساختمان های مجاور از زمان قطع تاسیسات و زمان تخریب مطلع باشند.

۳-برنامه ریزی برای حفظ یا خارج کردن مواد قابل اشتعال و گازها و یا کپسولهایی که احتمالا نگهداری یا انبار شده باشند.

۴-برنامه ریزی برای دفع موادی مانند گازهای سمس که ممکن است سلاکتی افراد را دچار مخاطرات سازند.

۵-انتخاب محلی که باید ضایعات تخریب در آن انبار شوند.

۶-برنامه ریزی و اقدام برای حفظ ایمنی کارکنان و عابرین از طریق نصب حفاظ . حصار بین محل تخریب و خارج از آن.

۷-آماده کردن وسایل و ماشین آلات متناسب باروش تخریب همراه با وسایل حفاظتی متناسب با نوع کار بازسازی ساختمان، کاشی کاری ساختمان،سنگ کاری ساختمان.

۸- در ساختمان های آسیب دیده در اثر سیل و زلزله و آتش سوزی و نظایر آن باید قبل از تخریب به منظور جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی کاشی کاری ساختمان و سنگ کاری ساختمان مهار و شمع بندی متناسب  در قسمت های مختلف صورت گیرد.

۹- قبل از تخریب هر ساختمان پیاده روها و معابر عمومی مجاور مسدود و یا طوری محافظت شوند که کسی آسیب نبیند.در صورتی که از نرده استفاده می شود این نرده ها باید ایستایی داشته باشند و ارتفاع آن کمتر از ۲ متر نباشد.

۱۰-اگر ساختمانی که تخیب میشود بیش از ۲ طبقه و ارتفاع آن از کف پیاده رو بیش از ۸ متر باشد در صورتی که فاصله ساختمان از پیاده رو یا معبر کمتر از ۵ متر است باید راهرو سرپوشیده مناسب با تایید دستگاه نظارت ساخته شود.در مواردی که با تشخیص دستگاه نظارت(مهندس ناظر) باید پیاده رو و یا خیایان نسدود گردد باید موسسات ذیربط هماهنگی های لازم صورت گیرد.در صورتیکه ساختمان مورد تخریب از معبر بیش از ۵ متر فاصله داشته باشد می توان به جای راهروی سرپوشیده از حصار یا نرده استفاده نمود.به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح ،اطراف و سقف  راهروهای سرپوشیده باید دارای حفاظ کاملی از چوب یا توری فلزی با ارتفاع حد اقل یک متر  باشد.حداکثر زاویه این حفاظ نسبت به کف ۴۵ درجه و شیب حفاظ به طرف خارج است.

۱۱-در محل وررو ئ خروج کارگران  به ساختمان مورد تخریب باید راهروهای سرپوشیده مناسب ساخته شود.سقف راهروهای سرپوشیده باید حداثل ۷۰۰ کیلوگرم برمتر مربع فشار را تحمل کند.چنانچه قرار است از سقف راهرو ها برای حمل برخی مصالح استفاده شود باید این سقف حداقل ۱۵۰۰ کیلوگرم بر هر متر مربع فشار را تحمل کند.

۱۲- قبل از شروع عملیات تخریب باید مدیریت کارگاه جزییات کار را به دقت مد نظر قرار داده و وظایف افراد را به آن ها یاد آوری کند.

۱۳- در یک کارگاه سازمان یافته که افراد ضوابط ایمنی را رعایت می کنند ضمن آنکه اجرای پروژه سریعتر صورت می پذیرد از میزان خطرات ناشی از کار در کاشی کاری ساختمان و سنگ کاری ساختمان نیز کاسته می شود.مدیریت کارگاه باید هنگام شروع عملیات تخریب هماهنگی های لازم را با قسمت های مختلف انجام داده و تمامی ابزار و وسایل و تجهیزات را از نظر حفاظتی کنترل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.