بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی
آذر ۲۷, ۱۳۹۸
بازسازی ساختمان و انواع سقف
دی ۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی

مشخصات مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی

برای اجرای درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً از مصالح مناسب استفاده می شود.این مواد ممکن است دربردارنده الیاف گیاهی ،لاستیک و ترکیبات آسفالتی و چوب پنبه و مانند آنها باشند.مواد به کاررفته به عنوان پرکننده باید دارای ویژگی ها ی زیر بوده و در هر صورت از مشخصات مندرج در فصل مصالح نشریه شماره ۵۵ تبعیت نماید.

مهمترین ویژگی های مصالح پرکننده در بازسازی ساختمان عبارتند از:

الف- برخورداری از دوام زیاد

ب- جاگیری و شکل گیری در درزها

ج- قابلیت ارتجاع و عدم ایجاد اتصال محکم با درز در بازسازی ساختمان

اجرای درزهای ساختمانی

درزها در تمام سطوح بازسازی ساختمان باید مطابق نقشه ها و مشخصات و با عرض مناسب ایجاد شوند.باید دقت شود که درزها در حین اجرا با مصالح بنایی در بنایی ساختمان ملات و مانند این ها پر نشده و اجزای ساختمان های مجاور به هیچ عنوان در هیچ نقطه ای به یکدیگر مربوط نشوند و کاملا از یکدیگر جدا باشند.

 اجرای درزهای ساخت

این درزها در ساختمان های بتنی در بازسازی ساختمان کاربرد دارند.و آن هنگامی ست که بتن ریزی دو قسمت مجاور و چسبیده به هم در دو زمان مختلف صورت گیرد . به سطح بتنی خمیری جدید و بتن سفت قدیمی سطح واریز یا درز اجرایی گفته می شود.موقعیت و شکل درز در بازسازی ساختمان باید از قبل پیش بینی شده باشد.

تعیین محل درز نباید به تصادف و پیشرفت کار بتن ریزی حین بازسازی ساختمان واگذار شود.بلکه باید قبل از شروع کار بنایی ساختمان و در هنگام تهیه برنامه زمان بندی بتن ریزی، تدابیر لازم در مورد درز اجرایی اتخاذ شده باشد.برای دستیابی به پیوستگی بین دو سطح بتنی در یک درز ساختمانی ضروری است، یک لایه سطحی از آن برداشته شود به صورتی که دانه ها نمایان شده و سطحی ناصاف  و غیرمنظم حاصل گردد.

این وضع را می توان با پاشیدن آب در بنایی ساختمان یا مخلوط آب و هوا با فشار لازم در بازسازی ساختمان و استفاده از برس سیمی ایجاد نمود.تازمانی که قرار است بتن طرف دیگر درز ایجاد شود ، باید سطح بتن اولیه مرطوب نگه داشته شود.به جز سطح خود درز که باید چند ساعت قبل از عملیات مراقبت از آن قطع گردد، به صورتی که نوعی خشکی سطحی و کم عمق در بنایی ساختمان در سطح درز پدید آید.

اجرای درزهای های حرکتی

درزهای حرکتی در بازسازی ساختمان معمولاً به دو دلیل انقباض و انبساط مصالح و همچنین حرکت ساختمان بر اثر وقوع زلزله یا باد شدید و… ممکن است  ایجاد شود.درزهای حرکتی در تمام سطوح باید برابر نقشه ها و مشخصات با عرض مناسب ایجاد گردندوباید دقت شود که درزها در حین اجرا با نصالح بنایی و ملات پرنشده و اجزای ساختمان مجاور در حین اجرا به هم مربوط نشوند و کاملا از هم جدا باشند.

درزهای حرکتی در ساختمان های بتن آرمه یکپارچه

در این حالت که معمولاً تحت عنوان” درز انبساط ” و عموما در ساختمان های بتنی مطرح می شود.درزها باید با بریدن سقف و دیوارها و کف طبقات به طور کامل انجام شود.فاصله درزهای حرکتی در ساختمانهای بتن آرمه به کمک محاسبه تعیین می شود.این فاصله معمولاً بین ۳۰ تا ۶۰ متر است.با به کار بردن آرماتورهای طولی ، می توان قاصله درزها را تا ۹۰ متر افزایش داد.عرض درزها معمولاً بین ۱۳ تا ۳۷ متر است که از طریق محاسبه تعیین می شود.

درزهای حرکتی در ساختمان های فولادی

این نوع درزها عبارتد از:

درز انبساط :در ساختمان های فولادی باید درز انبساط ، ساختمان را کاملا به دوقسمت تقسیم نماید.اجرای درزها در ساختمان های فلزی با توجه به اینکه سقف بتنی یا فلزی باشد طبق نقشه ها و مشخصات خواهد بود.فاصله عرض ها از یکدیگر بیش از ۶۰ متر نخواهد بود که در هر حال طبق نقشه ها و مشخصات و در محل های تعیین شده در بنایی ساختمان اجرا خواهند شد.

درز انقطاع:برای جلوگیری و کاهش خسارت ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، باید ساختمان هایی با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند به وسیله درز انقطاع از ساختمان های مجاور جداشوند.حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه ۱۱۰۰ ارتفاع آن تراز از روی شالوده می باشد.این فاصله را می توان با مواد و مصالحی که ویژگی های زیر را دارند در بازسازی ساختمان پر کرد.

  • دوام زیاد
  • شکل پذیری
  • قابلیت ارتجاعی

اجرای درزهای حرکتی در ساختمان های خاص نیاز به مشخصات فنی خصوصی خواهد داشت.به طوریکه عرض و فاصله درزها متناسب با مقدار انبساط و انقباض در بازسازی ساختمان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.