دودکش ها در بنایی ساختمان

کاشی های شیشه ای و انواع آن در بازسازی ساختمان
تیر ۲, ۱۳۹۸
دودکش آجری در سنگ کاری و بنایی ساختمان
تیر ۱۲, ۱۳۹۸

دودکش ها در بنایی ساختمان

دودکش ها در بنایی ساختمان 

لوله های بخاری و دودکش ها در ساختمان برای هدایت دود یا گازهای حاصل از سوخت گاز و یا گازوئیل و یا چوب در سیستم های گرمایی (بخاری ها، شوفاژ ، شومینه ) که در ساخت آن باید دقت بیشتری بعمل آید تعبیه می شوند . در صورتی که مجرای ایجاد شده فقط به منظور خارج نمودن گاز و بوهای نامطبوع ساختمان به خارج از آشپزخانه ها ، سالنهای اجتماعات و نظایر آنها می باشد.

چگونگی تخلیه دود از دودکش

تخلیه دود و گازهای حاصل از سوخت وسایل حرارتی در ساختمان بوسیله دودکش ، بر اساس تفاوت وزن مخصوص گازهای داخلی از مجرای دودکش ، نسبت به هوای خارج انجام می گردد.هر چه این اختلاف بیشتر باشد نیروی رانش بیشتر است . بنابراین در بنایی ساختمان سطح مقطع لازم برای یک دودکش باید متناسب با ارتفاع دودکش ، شکل مقطع حرارتی و نوع سوخت استفاده شده محاسبه گردد و بنای ساختمان در نصب آن باید دقت کند .

 

 

در بازسازی ساختمان باید دقت شود داخل دودکش باید کاملاً صاف و صیقلی باشد تا دود بتواند به راحتی از آن خارج شود. برآمدگی در داخل دودکش ها باعث گرد باد شده و نمی گذارد دود براحتی از آن عبور کند، باید سعی کرد سوراخی از اطراف به داخل دودکش نباشد چون هوایی که از سوراخ به دودکش میرسد از کشش دود در دودکش می کاهد. دودکش در دیوارهای آجری نباید به گونه ای باشد که دو دیوار را از هم جدا کند. جنس دودکش از لوله سیمانی، آزبست ، سیمان و یا آجر ساخته می شود . سطوح داخلی دودکش های آجری باید با اندود کاملاً صاف گردد. تا دود به راحتی از داخل دودکش عبور نماید. شکل مناسب برای دودکش و چگونگی و محل نصب آن بسیار مهم میباشد که بنای ساختمان باید به آن دقت کند.

 

شکل مناسب برای دودکش و چگونگی و محل نصب آن در بنایی ساختمان …

شکل مناسب برای مقطع دودکش دایره است ، باید سعی شود که دودکشها در دیوارهای داخلی قرار گیرند. قرار دادن دودکش در دیوارهای خارجی بخصوص در مناطق سردسیر کارایی دودکش را با اشکال مواجه می سازد. چنانچه قطر دودکش با مقطع مربع و یا مربع مستطیل استفاده نمود. دودکشهای مربع مستطیل معمولاً از جنس سیمان ساخته می شوند و نسبت عرض به طول آنها ۲ به ۳ می باشد.

در بازسازی ساختمان برای هر وسیله حرارتی باید دودکش جداگانه ای نصب گردد.

در بنایی ساختمان ارتفاع انتهای دودکش از بلندترین نقطه ساختمان با دستور طراح تعیین می گردد. این ارتفاع نباید از یک متر کمتر باشد اگر ارتفاع دودکش از بلندترین نقطه بام با شیروانی پایین تر باشد خروج دود با اشکال مواجه می شود و کار مرکز حرارتی ساختمان مختل می گردد.

در صورتی که مجرای دودکش در مجاورت ساختمان دیگری قرار داشته باشد که ارتفاع آن از ساختمان مورد نظر بیشتر باشد ارتفاع دودکش باید از ساختمان مجاور بلندتر باشد . این اضافه ارتفاع نیز کمتر از یک متر نخواهد بود. بدین ترتیب چنانچه ارتفاع ساختمان مجاور یک ساختمان به هر علت افزایش یابد، باید ارتفاع دودکش ساختمان کوتاه تر مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. دودکش نباید در مسیر خود منفذ داشته باشد . زیرا وجود منفذ در مجاری دودکش باعث کاهش قدرت آن می گردد. در طراحی دودکش  باید دقت شود که هیچگونه بار خارجی بر دودکش وارد نشود و بنای ساختمان در نصب آن باید دقت کند. محل دودکش باید طوری در نظر گرفته شو که از نعل درگاه و همچنین از شیروانی های چوبی دور باشد تا تولید آتش سوزی ننماید. دودکشها عموماً باید شاقولی نصب گردند ، در موارد استثنایی و در صورت اجبار با تایید دستگاه نظارت میتوان دودکش را به طور مورب تا ۶۰ درجه نسبت به افق نصب نمود. چنانچه به زانو نیاز داشته باشد زاویه زانوها باید بین ۴۵ تا ۶۰ درجه باشد. اندازه سوراخ بخاری در ساختمانهای معمولی که باید قطر دیوارها تطبیق کند ۱۶X 16 سانتیمتر است . در ساختمانهایی که از لوله های ایرانیت یا لوله های دیگر استفاده نمی کنند معمولاً سوراخ بخاری ۲۲۷X20 سانتیمتر داخل دیوار قرار می دهند و داخل آن را با اندود صاف و صیقلی می کنند و مقابل آن را با تیغه آجر می سازند.

در اشکال زیر چند نمونه دوجداره جهت ساختمان دودکش آورده شده است که هر بلوک دودکش با شیار مخصوص داخل یکدیگر قرار گرفته و فضای داخلی اطراف آن را از سرد شدن دودکش به خوبی جلوگیری می نماید و داخل بلوک سیمانی ، محل حرکت دود نیز صیقلی است تا دود بتواند به راحتی مسیر خود را طی نماید.

موقعیت قرار گرفتن دودکش در بنایی ساختمان  – بادی که از روی مصب دودکش میگذرد نیروی کشش در داخل دودکش بوجود می آورد . این باد عیناً مثل یک پمپ مکش تاثیر می کند . سطوح خارجی ساختمان حرکت دورانی باد را( گردباد ) به وجود می آورد . باید توجه نمود که این گردبادها روی دودکش اثر مستقیم دارد و دود به طرف پایین فشرده می شود .مصب دودکش بایستی خارج از حدود گردباد قرار گیرد. موقعیت صحیح و غلط دودکش توسط اشکال زیر مشخص گردیده است .در بنایی ساختمان دودکش ها به هیچ وجه نباید با سقف بستگی داشته باشند زیرا چنانچه با سقف پیوند شوند تحت تاثیر بار سقف قرار گرفته و در محل های اتکاء ترکهایی بوجود خواهد آمد.

اگر به یک دودکش بیش از معمول دود هدایت شود (وقتی که چند بخاری را به یک دودکش وصل کنیم دود زیادی در دودکش بوجود می آید) دودکش از کشش آن عاجز خواهد بود اگر دودکش متراکم ساخته نشده باشد و درز داشته باشد هوای سرد خارج به دودکش نفوذ کرده و باعث می شود دود گرم شده و در نتیجه تناوب وزن مخصوص هوای خارج با داخل دودکش کمتر شده قدرت کشش دود را کم کند. برای دودکشها معمولاً کلاهکی از جنس ورق گالوانیزه به شکل H نصب می کنند تا ضمن تخلیه دود از ورود نزولات جوی در آن جلوگیری شود. در بنایی ساختمان و بازسازی در دودکش های بزرگ در قسمت پایین دودکش دریچه بازدید قرار می دهند تا در موقع لزوم خاکستر جمع شده را خالی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.