سفید کاری و گچ کاری بنای ساختمان

زمان گیرایی و اصول گچ کاری در بنایی ساختمان
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸
دیوار گچی در بنایی ساختمان
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

سفید کاری و گچ کاری بنای ساختمان

هنر سفید کاری با گچ کشته و پرداخت سطح بنای ساختمان :

در بنایی ساختمان پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده و زیر کار صاف و صیقلی شد گچ کشته را به ضخامت یک تا حداکثر دو میلیمتر روی کار کشیده و با ماله پرداخت آن را صافکاری می کنند هر چه بیشتر ماله روی کشته کشیده شود روکار بهتر و صاف تر عمل می گردد. خاصیت کشته اینست که منافذ زیر کار را پر کرده و دو بندها را (جاهایی که دو سر گچ کاری به هم می رسند) پر نموده و کار را صاف نشان می دهد دیگر اینکه گچ آماده زیر کار را از گچ غربالی می کشند و دانه های گچ کاملاً در روکار نمایان می باشد و کشته کشی ان را از بین میبرد. اگر بنای ساختمان ضخامت کشته را اضافه بر مقدار معین بکشند باعث ترک خوردگی روکار می شود در ضمن گچ کشته چون سوراخهای ریز دیوار را پر می کند از لحاظ بهداشتی مفید بوده و محلی برای نمو میکروب در دیوار بجا نمی ماند.

 

کشیدن پارچه خیس (پنبه آب) روی سطوح پرداخت شده توسط بنای ساختمان :

پنبه اب (یا پارچه خیس ) عبارت است از یک گلوله که آن را داخل ظرف آبی فرو برده و پس از اینکه مقداری آب به خود جذب  نمود آن را با همان رطوبتی که دارد روی قسمت تا صاف کار و یا قسمتهایی که باید پرداخت شود بطرفی (یکطرفه ) به آرامی حرکت می دهند البته قسمتهای گچ پنبه آب خورده و صافی قسمتهای پرداخت شده نمی شود ولی چون غیر از ماله و پنبه اب ابزاری برای صاف کردن کنج کار و جاهایی که حرکت ماله مقدور نباشد نیست بدین دلیل از پنبه آب استفاده می کنند که مخفی نمایند که در گچ بری – بوته سازی در قسمتهای گچی از پنبه آب نیز استفاده می کنند.

زیرسازی و سفید کاری روی توفال در خدمات بنایی ساختمان :

در بنایی ساختمان پس از نصب و توفال کوبی نوبت زیر سازی روی توفال می رسد با توجه به مواردی که در قسمتهای بعدی گفته خواهد شد. هنگام سفید کاری روی توفال بایستی موارد زیر به دقت رعایت گردد تا پس از سفید کاری ملات ها پس از خشک شدن ترک نخورده از سقف ریخته نشود.

  • فاصله بین توفال کوبیده شده بطور تقریب یک تا دو سانتیمتر می باشد علت فاصله اینست که ملات به راحتی از میان توفال عبور کرده و قسمتی از ملات به پشته توفال برسد و گسترش پیدا کند و عمل بند و بست ملات را بصورت قلاب حفظ نماید.
  • در بعضی از شهرهای ایران بنای ساختمان پس از اینکه توفال کوبی به انجام رسید از بالای سقف روی توفال را با ملات نیم کاهگل می کشند تا ملاتها از لای توفال ها بیرون آمده بصورت شیارهایی از سقف آویزان باشد. سپس زیر سقف را کاهگل مالی نمود و ملات کاهگل به شیارها خوب بچسبد ، و حافظ آن می شود.
  • پس از خشک شدن کاهگل می توان شروع به سفید کاری نمود.
  • اگر زیر سقف را کاهگل نکشیده باشیم می توانیم آسترکشی با گچ زودگیر آنرا سفیدکاری نموده و پس از خشک شدن روی آن را با گچ کشته سفیدکاری و سپس رنگ آمیزی نمود.

در سقف هایی که با توفال کوبیده شده سقف به صورت یکنواخت نمی باشد پس از گذشتن سالها در سقف ترک هایی ایجاد شده و می بایستی توسط بنای ساختمان ترمیم گردد.

زیرسازی و سفید کاری روی رابیتس در خدمات بنایی ساختمان :

زیرسازی روی رابیتس نیز دقیقاً مانند کرم بندی سطوح دیوار و سقف می باشد ولی به علت اینکه رابیتس کاری دارای دقت بیشتری بوده کرم بندی آن راحت تر است پس از کرم بندی روی رابیتس می توان زیرسازی و سفید کاری را آغاز نمود. در اجرای سقفهای رابیتس توسط بنای ساختمان می بایستی اصول ایمنی و حفاظت به شرح زیر به اجرا در آید.

  • قبل از زیرسازی و سفید کاری می بایستی از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم ؛، پروفیلهای اصلی افقی و در مواردی از پروفیلهای فرعی افقی مختلف به سقف اصلی متصل شده اطمینان حاصل نمود.
  • قبل از زیرسازی و سفید کاری از اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتولهای دولا یه سیمی بسته می شود اطمینان حاصل نمود.
  • بنای ساختمان باید در هنگام زیرسازی با ملات گچ بر روی رابیتس نهایت دقت را به عمل آورد تا دست از آسیب هایی که هنگام گچ کشیدن بر روی رابیتس انجام میگردد در امان بوده و آسیبی به وسیله برآمدگی های رابیتس که به صورت تیز می باشد در تماس نبوده که باعث زخم شدن و آسیب رساندن پوست دست می گردد جلوگیری بعمل آید.
  • در هنگام سفیدکاری که بوسیله گچ کشته انجام می گردد بنای ساختمان موارد زیر را با دقت باید انجام دهد  اطمینان از اینکه آستر کلیه قسمتهای رابیتس را پوشش داده تا در هنگام سفیدکاری دست با خلل و فرج رابیتس که به صورت شبکه در آمده برخورد و از وارد آمدن آسیب به آن جلوگیری بعمل آید.

اصول سفید کاری روی رابیتس در بنایی ساختمان :

قبل از سفیدکاری روی رابیتس می بایستی سطح پوشیده شده از گچ و خاک با پاشیدن اب بصورت پودر بر روی سقف رابیتس انجام گردد تا با نمناک شدن گچ و خاک حالت چسبندگی بخود گرفته تا در هنگام سفیدکاری روی آن ملات گچ سفیدکاری خود را ول نکند و در هنگام ساخت ملات گچ رعایت شل و یا سفت بودن ملات همانطور که در بخش سفیدکاری آمده رعایت شود، تا پس از خشک شدن سفید کاری و پرداخت سطح مورد نظر ایجاد ترک در سقف نگردد تا در هنگام رنگ آمیزی و یا پس از گذشت مدتی خصوصاً در سقفهای کاذب رابیتس شده در حمام و در جاهایی که امکان نشت آب وجود دارد ترکهایی مشاهده نگردد. رعایت اصول مخلوط کردن آب با گچ از طریق پیمانه آنجا شود تا سقفی یکپارچه از نظر ایمنی و حفاظت در هنگامی که ساختمان نشست می نماید یا زلزله ای رخ می دهد انجام نگردد که باعث خرابی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.