سنگ کاری و کاشی کاری در طراحی

آشنایی با شغل سنگ کار
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸
مصالح در بنایی ساختمان
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

سنگ کاری و کاشی کاری در طراحی

انسان آفریده ای است که دنباله رو و جویای زیبایی است. هنر سنگ کاری دارای جلوه های زیبایی بسیاری می باشد. زیبایی در چارچوب های گوناگونی تجلی می یابد.یک شهر زیبا بیننده را به گردش و گشت و گذار در شهر فرا می خواند.یک آهنگ زیبا شنونده را مسحور می کند.یک نمای زیبای ساختمان با سنگ کاری زیبا چشم نواز است.یک قانون زیبا مردمان را به تبعیت ترغیب می کند.زیبایی هر جا که باشد چه در هنر کاشی کاری و چه در هنر سنگ کاری خواهندگان بیشماری دارد.

طراحی داخلی یکی از راه های زیباسازی محیط داخلی است.طراحی داخلی شامل کاشی کاری و سنگ کاری و سرامیک کاری و دکوراسیون میباشد.محیط داخلی آنجاست که ساعاتی را در آنجا کار و یا زندگی می کنیم.زیبایی یک معنویت است.ذهن خلاق و معناپذیر یک طراح داخلی باید زیبایی را شناخته باشد تا بتواند آن را ارائه دهد.طراح داخلی باید هنرمند باشد.باید از ابزارهای خود مانند سنگ و کاشی و سرامیک به طور اصولی و مهندسی برای زیبا شدن محیط استفاده کند.باید زیباشناس باشد و بعد از این ها باید یک معمار باشد.طراح داخلی باید ذائقه ی سلیقه طبقات مختلف مردم را تشخیص دهد و به میل آنان عمل کند.یک طراح و معمار خوب هنرمند است وزیبایی را شناخته است زیرا باید بتواند با سنگ بهترین سنگ کاری و با کاشی بهترین کاشی کاری را اجرا کند.چرا که به خوبی کلیه نکات و ریزه کاری های طراحی و معماری را فراگرفته است.

 

فضا اولین چیزی است که یک طراح با آن سروکار دارد و ضروری ترین عنصر در طراحی داخلی است.ما نه تنها از میان فضا حرکت می کنیم فرم ها و سنگ کاری ها و کاشی کاری ها و دکوراسیون و آنچه به یک ساختمان نما داده است را مشاهده می کنیم و از میان آن ها گرما را حس میکنیم.این بدان معناست که فضا مالک ویژگی های حسی و زیبایی شناسانه عناصری است که در میدان خود داراست.عناصر هندسی مانند نقطه و سطح و حجم می توانند به گونه ای چیده شوند که فضا را مفصل بندی کنند و آن را توضیح دهند.در معماری این عناصر پایه ای تبدیل به ستون ها و تیرهای خطی و دیوارها و کف ها و بام های سطحی می شود.یک ستون یک نقطه را در فضا علامت گذاری می کند و آن را در سه بعد قابل رویت می کند.

دو ستون نه تنها تیر را بر دوش خود می گذارد بلکه لبه های یک سطح سو گذران را ترسیم می کند.

یک دیوار یک سطح غیر سو گذران است که تکه ای از فضای بی شکل را علامت گذاری می کند و اینجا را از آنجا جدا می کند.

یک کف میدانی از فضا را توضیح می هد که دارای مرزبندی  منطقه ای است.

یک بام یک پناه را برای حجمی از فضای زیر خود حاصل می آورد.

در طراحی معماری این عناصر (سنگ-کاشی-سرامیک) به گونه ای سازمان داده می شوند که شکل یک ساختمان را بوجود می آورند.بین بیرون و اندرون تمایز حاصل کنند و مرزهای فضای اندرون را توضیح دهند.فرم سنگ کاری و فرم کاشی کاری و مقیاس و سازماندهی فضایی یک ساختمان پاسخ یک طراح به شرایطی از جمله مقتضیات عملکردی و نقشه کشی و صور تکنولوژیک ساختمان و ساختمان سازی واقعیات اقتصادی و کیفیات اثرگذار تصویری و سبک است.به علاوه معماری یک ساختمان باید پاسخگوی زمینه فیزیکی و فضای بیرونی خود باشد.

دیوارهای بیرونی یک ساختمان تشکیل یک فصل مشترک بین محیط بیرونی و محیط درونی را می دهد.در توضیح فضای درونی و بیرونی باید گفت که دیوارها تعیین کننده ویژگی هر کدام از فضاها هستند.دیوارها می توانند ضخیم و سنگین باشند و تفاضل کاملی را بین محیط کنترل شده داخل و فضای بیرونی حاصل آورند.دیوارهای بیرونی را معمولا به وسیله سنگ نمای مرغوب و سنگ کاری های ماهرانه زینت بخشید و همچنین استحکام آن را تقویت کرد.

با ورود به ساختمان احساس ما حصار و سرپناه را تشخیص می دهد.این درک به لحاظ کف و دیواره ها و سطوح سقف فضای داخلی است.این ها عناصری از معماری هستند که حدود فیزیکی فضاها و اتاق ها را توضیح می دهند. آن ها فضا را احاطه می کنند و مرزهای آن را مفصل بندی می کنند وآن را از فضای جانبی بیرونی و درونی جدا می کنند.

کف ها که از سرامیک کاری و دیوارها که از کاشی کاری و سنگ کاری به وجود آمده اند بیش از اندازه گذاری یک کمیت از فضا را انجام می دهند.فرم و شکل و الگو گشودگی های در و پنجره نیز فضای توصیف شده را با کیفیت های خاصی از معماری می زیبند.ما از واژگانی مانند هال بزرگ و بالا خانه و اتاق آفتابی و آلاچیق نه بدنی منظور استفاده می کنیم تا بزرگی یا کوچکی فضا را توصیف کنیم بلکه هدف آن است که مقیاس و نسبت کیفیت نور و طبیعت سطوح مسحور کننده و چگونگی ارتباط آنها با فضای جانبی را بیان کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.