علی مومنی

دی ۱۲, ۱۴۰۱

کاشی کار و ادامه مطلب ایرادات کاشی

کاشی کار و ادامه مطلب ایرادات کاشی نبود و یا کمبود پلاستیسیته در بیشتر موارد از این کلمه پلاستیسیته برای نمایش میزان چسبندگی سطح لعابی به […]
دی ۵, ۱۴۰۱

سنگ کار و آشنایی با ابزار کار سنگ کاری ساختمان

سنگ کار و آشنایی با ابزار کار سنگ کاری ساختمان ابزارهای ساختمان سازی در قالب دو نوع ابزار دستی و ابزار کنترل وجود دارد. ابزارهای دستی […]
آذر ۲۷, ۱۴۰۱

کاشی کار و عوامل موثر بر درجه بندی کاشی ها

کاشی کار و عوامل موثر بر درجه بندی کاشی ها یکی از مهمترین چیزهایی که نشان می دهد کاشی از درجه کیفی بالایی برخوردار است در […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۱

سنگ کار و کاربرد اندازه های متفاوت سنگ ها

 سنگ کار و کاربرد اندازه های متفاوت سنگ ها بنای ساختمان باید در سنگ کاری ساختمان از سنگ هایی استفاده نماید که از نظر مواد تشکیل […]