علی مومنی

آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و تجهیزات و ماشین آلات

بازسازی ساختمان و تجهیزات و ماشین آلات در حقیقت قسمت اعظم تجهیزات و ماشین الات لازم در کارگاه های بتنی و در بازسازی ساختمان تدارک مصالح […]
آذر ۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و تجهیز محل

تجهیز کارگاه در بازسازی ساختمان یکی از مراحل مهم پیش از عملیات اجرایی در بازسازی ساختمان مرحله تجهیز کارگاست.اما پیش از آن اقدامات مقدماتی دیگری نظیر […]
آذر ۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و معایب و مزایای سازه های بتنی

محاسن و معایب سازه های بتنی از بتن در ساختمان می توان به دو صورت استفاده نمود که هریک دارای شرایط  خاص و دارای محاسنی می […]
آذر ۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان وانواع آزمایش های مکانیک خاک

بازسازی ساختمان وانواع آزمایش های مکانیک خاک خاک ها دارای رفتار پیچیده و متفاوتی در شرایط متفاوت هستند.نحوه تشکیل خاک در شرایط مختلف و مناطق مختلف […]