علی مومنی

آبان ۱۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و شروع به کار

انواع روش های برنامه ریزی آنچه در این میان بسیار مهم است، داشتن برنامه و انجام برنامه ریزی برای اجرای کارها و بازسازی ساختمان است.برنامه ریزی […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و اهمیت مدیریت فنی

بازسازی ساختمان و اهمیت مدیریت فنی اصولا بارای تولید یک کالا و یا به راه انداختن یک موسسه تولیدی به ۵ عامل مهم نیاز می باشد.این […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و امور اولیه آن

نیاز به سرپناه یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان محسوب میشود.گسترش روزافزون شهرها و رشد جمعیت موجب احداث ساختمانهای متعددی شده است.ساختمانهایی با  کاربری های […]
آبان ۶, ۱۳۹۸

ابزار رنگ آمیزی در بازسازی ساختمان

ابزار رنگ آمیزی قلم مو : یکی از ابزارهایی است که در حین بازسازی ساختمان رنگ آمیزی  بطور گسترده ای از آن استفاده می شود . […]