علی مومنی

آذر ۶, ۱۴۰۱

کاشی کار و توانایی حمل کاشی و مصالح

کاشی کار و توانایی حمل کاشی و مصالح حمل کاشی باید زیر نظر فرد کاشی کار صورت گیرد. زیرا انواع مختلفی از کاشی هایی که وجود […]
آذر ۳, ۱۴۰۱

سنگ کار و توانایی سنگ کاری در نمای ایستاده

سنگ کار و توانایی سنگ کاری در نمای ایستاده قبل از اینکه سنگ کار در سنگ کاری ساختمان اقدام به شروع کار نماید باید سطوح را […]
آذر ۱, ۱۴۰۱

سنگ کار و تفکیک سنگ ها

سنگ کار و تفکیک سنگ ها سنگ کار در سنگ کاری ساختمان از سنگ هایی استفاده می کند که تمیز و با دوام و زیبا و […]
آبان ۲۸, ۱۴۰۱

سنگ کار و اصول برانداز سنگ ها

سنگ کار و اصول برانداز سنگ ها محل تخلیه بار توسط سنگ کار و کارگران و  سنگ و کاشی و مصالح ساختمانی باید از قبل از […]