علی مومنی

مهر ۱۹, ۱۴۰۱

کاشی کار و هنر کاربردی در ایران۲

کاشی کار و هنر کاربردی در ایران۲ نماهایی از گل و گیاه با بافتها و طراحی های ظریف در هم تنیده و به هم آمیخته در […]
مهر ۱۵, ۱۴۰۱

سنگ کار و آشنایی با حوادث ناشی از کار

سنگ کار و آشنایی با حوادث ناشی از کار به طور کلی در محل ساختمان سازی و سنگ کاری ساختمان اتفاقات ناگوار اکثرا در مورد سنگ […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۱

کاشی کار و هنر کاربردی آن

کاشی کار و هنر کاربردی آن آنچه مسلم است این است که باور های اعتقادی و مذهبی افراد یک جامعه باعث می شود که که این […]
مهر ۹, ۱۴۰۱

سنگ کار و پیشینه تاریخی سنگ کاری ساختمان

سنگ کار و پیشینه تاریخی سنگ کاری ساختمان میتوان گفت در سنگ کاری ساختمان چه در ایام قدیم و چه امروزه توسط سنگ کار بیشترین مصرف […]