مطالب آموزشی

دی ۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و سقف های ساختمانی

بازسازی ساختمان و سقف های ساختمانی بازسازی ساختمان و انواع سقف سقف و تیرچه بلوک در بازسازی ساختمان نوع دیگری از سقف ها سقف تیرچه و […]
دی ۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع سقف

بازسازی ساختمان و سقف ها دربازسازی ساختمان سقف پوششی است برای جلوگیری از نفوذ عوامل طبیعی به داخل ساختمان.از جمله عوامل طبیعی می توان تابش مستقیم  […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی مشخصات مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی برای اجرای درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً از مصالح مناسب استفاده می شود.این […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی درزهای ساختمانی درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً به منظور در نظر گرفتن فضایی برای انبساط و انقباض مصالح نسبت به […]