مطالب آموزشی

آبان ۲۱, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع خاک

انواع خاک ها و آزمایش های مکانیک خاک مطالعه و شناخت زمین زمین عاملی است که ساخت هر سازه ای الزاما بر روی آن انجام میگیرد(بازسازی […]
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و نکات ایمنی۲

لباس کار پوشش مناسب افراد می تواند به کارکرد بهتر آنان کمک نموده و لذا لباس کار باید با نوع کار بازسازی ساختمان تناسب داشته باشد.در […]
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و رعایت نکات ایمنی۱

در هرکارگاه تولیدی و در بازسازی ساختمان که نیروی انسانی(کاشی کار ساختمان-سنگ کار ساختمان-بنای ساختمان و…) و ماشین الات در آن وجود دارد رایت نکات ایمنی […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع روش های ساخت

انواع روش های ساخت به منظور بازسازی ساختمان و یا بنایی ساختمان می توان از روش های مختلفی استفاده نمود.این روشها که در واقع منجر به […]