مطالب آموزشی

آبان ۱۴, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و چگونگی شروع کار

روش پرت در این روش می توان  تاخیر در زمان انجام فعالیتهای یک پروژه(بازسازی ساختمان)  رابه حداقل رساند.به عبارت دیگر این روش به دنبال تعیین هرچه […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و شروع به کار

انواع روش های برنامه ریزی آنچه در این میان بسیار مهم است، داشتن برنامه و انجام برنامه ریزی برای اجرای کارها و بازسازی ساختمان است.برنامه ریزی […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و اهمیت مدیریت فنی

بازسازی ساختمان و اهمیت مدیریت فنی اصولا بارای تولید یک کالا و یا به راه انداختن یک موسسه تولیدی به ۵ عامل مهم نیاز می باشد.این […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و امور اولیه آن

نیاز به سرپناه یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان محسوب میشود.گسترش روزافزون شهرها و رشد جمعیت موجب احداث ساختمانهای متعددی شده است.ساختمانهایی با  کاربری های […]