مطالب آموزشی

تیر ۱۹, ۱۳۹۸

رعایت اصول ایمنی حفر چاه در بنایی ساختمان

در بنایی ساختمان باید توجه داشت که از پاشیدگی آب به بدنه چاه خصوصاً پای طوقه جلوگیری بعمل آید روی دهانه چاه گلدانی نسبتاً بزرگی که […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۸

دودکش آجری در سنگ کاری و بنایی ساختمان

دودکش آجری در سنگ کاری ساختمان معمولا در بعضی ساختمانها در هنگام ساخت و سنگ کاری ساختمان از دودکش آجری استفاده می نمایند ، این دودکش […]
تیر ۵, ۱۳۹۸

دودکش ها در بنایی ساختمان

دودکش ها در بنایی ساختمان  لوله های بخاری و دودکش ها در ساختمان برای هدایت دود یا گازهای حاصل از سوخت گاز و یا گازوئیل و […]
تیر ۲, ۱۳۹۸

کاشی های شیشه ای و انواع آن در بازسازی ساختمان

کاشیهای شیشه ای و انواع شیشه در بازسازی ساختمان … در جاهای مختلفی که نیاز به نور می باشند از آنها استفاده می شود که شبیح […]