مطالب آموزشی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

مطالب مهم در کاشی کاری و سرامیک کاری

کاشی و سرامیک یکی از محصولات خاک رس هستند. کاشی های سرامیکی سطوح مکانهای بهداشتی در داخل منازل و همچنین بیمارستان ها را به صورت فراگیر […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

نصب سنگ توسط سنگ کار

تو و بیرونی سنگها توسط سنگ کار در نما به حالت تو و بیرونی که در نقشه های معماری با رنگ آمیزی همراه می باشد انجام […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان در کاشی کاری

بتن سبک در بنایی ساختمان چنانچه در بنای ساختمان در کف سرویسها کف شوی کار گذاشته باشد حتماً باید تمام قسمتهای کف شیب ملایمی بطرف کف شوی […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

اصول سنگ کاری

بیشتر در کارهای جاده سازی در جلوی تپه و کوه هایی که ریزش دارد را با سنگ های مکعبی شکل که چکش کاری شده اند بکار […]