مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

انواع نماسازی به (نعل در گاهی) در سنگ کاری ساختمان

نماسازی نعل در گاهی در سنگ کاری ساختمان نماسازی نعل در گاهی به چند طریق صورت می گیرد که هم از لحاظ مقاومت یکی بوده و […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

روش های سنگ کار در زیبا سازی نما و دیوار ها

سنگ کار برای تزیین دیوارها منازل و باغ ها در سنگ کاری ساختمان از انواع دیوار استفاده می کند. دو دیوار  که آجرهای راسته و کله […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

رفع عیوب در لعاب کاشی و انواع کاشی در کاشی کاری

در کاشی کاری و سرامیک کاری در بعضی مواقع ترکهای کوچک روی لعاب کاشی کاری ساختمان است که وقتی لعاب تحت تاثیر کشش قرار می گیرد […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

روکارهای سیمانی و بلوک ها در خدمات بنایی ساختمان

در خدمات بنایی ساختمان  نماکاری سیمانی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد: سیمانکاری نما باید بتواند ساختمان را در مقابل عوامل جوی محافظت نموده و […]