مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱

اطلاعاتی درباره انواع اسکلت ساختمان و سنگ کاری ساختمان

اطلاعاتی درباره انواع اسکلت ساختمان و سنگ کاری ساختمان اسکلت ساختمان یکی از مهمترین اجزای هر بنای ساختمانی و سنگ کاری ساختمان قلمداد می شود. اسکلت […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۱

اطلاعاتی درباره طراحی استخر و کاشی کار

اطلاعاتی درباره طراحی استخر و کاشی کار یکی از اصول بنیادی و اساسی در حوزه بنایی ساختمان می توان به طراحی استخر اشاره کرد. ایده ها […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

بنایی ساختمان و نکات آن

 بنایی ساختمان و نکات آن فرایند بازسازی ساختمان از جمله نیازهای اساسی هر نوع ساختمانی طی گذشت زمان می باشد. هر ساختمانی پس از گذشت سال ها […]
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۱

نقشه کشی و سنگ کاری ساختمان چیست؟

نقشه کشی و سنگ کاری ساختمان چیست؟ نقشه کشی و سنگ کاری ساختمان یکی از موارد بسیار مهم در زمینه پروژه های ساختمانی قلمداد می شود. […]