مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

شکل دادن به بندکشی در سنگ کاری ساختمان

شکل دادن به بندها در سنگ کاری ساختمان مهارتی است که سنگ کار باید با دقت آن را انجام دهد تا نمایی زیبا و سنگ کاری […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

انواع نماسازی های سنگ کاری

نماسازی سنگ کاری در زیرزمین: در ساختمانهایی که زیرزمین دارند تمام ارتفاع طبقه زیرزمین بین ، داخل زمین نیست بلکه به اندازه ۳/۱ آن داخل زمین […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

رویه کشی و نماسازی در بنایی ساختمان

۱- روکار کمچه ای در بنایی ساختمان  : همانطور که گفته شد بنای ساختمان دانه درشت سنگ را با سیمان به گونه ای مخلوط می کنیم […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

اصول بندکشی توسط سنگ کار حرفه ای

عیار ملات و اندازه سنگدانه ها در بندکشی سنگ کار سنگ کار باید در تهیه ملات برای بندکشی سنگ کاری نفوذپذیری ملات را چنان انجام دهد […]