مطالب آموزشی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مصالح چوبی در خدمات بنایی ساختمان

مصالح چوبی در خدمات بنایی ساختمان : چوب یکی از مصالحی است که در نماسازی داخلی و بیرونی در نازک کاری ساختمان به صورتهای طبیعی یا […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸

پوشش های کاذب و جداکننده در بنایی ساختمان

پوشش های کاذب و جدا کننده در بنایی ساختمان : تعریف سقف کاذب در خدمات بنایی ساختمان : در بنایی ساختمان سقفی که به اسکلت سازه […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

سقف کاذب در بنایی ساختمان

سقف کاذب در  خدمات بنایی ساختمان های بتنی ، در بنایی ساختمان های بتنی هنگام قالب بندی در فاصله های معین قالب را سوراخ کرده و […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

اصول گچبری طرح ها روی سطوح دیوار در بنایی ساختمان

گچبری طرح ها روی سطوح دیوار در بنایی ساختمان : در بنایی ساختمان برای اینکه طرح ها را بر روی سطوح دیوار پیاده کنیم ابتدا می […]