مطالب آموزشی

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

هنر بنای ساختمان در نقاشی و رنگ آمیزی در گچبری

هنر بنای ساختمان در نقاشی و رنگ آمیزی در گچبری : در خدمات بنایی ساختمان هنر نقاشی دیواری از دیرباز جز کارهای ذوقی بشر محسوب می […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

کارهای کشته بری در بنایی ساختمان

کارهای کشته بری در بنایی ساختمان : در کارهای کشته بری زمینه کار با بوم رنگی به وسیله گچ انجام می شود . سپس بر روی […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

اصول گچبری بنای ساختمان در نازک کاری

اصول گچبری بنای ساختمان در نازک کاری طراحی در طراحی گچبری در بنایی ساختمان  رابطه ای متقابل بین دیدن ، تجسم بخشیدن و بیان کردن وجود […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

دیوار گچی در بنایی ساختمان

دیوار گچی در بنایی ساختمان : در بنایی ساختمان نهایی که اسکلت آن فلزی یا بتنی می باشد برای تیغه بندی کردن فضاهای داخلی آپارتمان احتیاج […]