مطالب آموزشی

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

سفید کاری و گچ کاری بنای ساختمان

هنر سفید کاری با گچ کشته و پرداخت سطح بنای ساختمان : در بنایی ساختمان پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده و زیر کار […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

زمان گیرایی و اصول گچ کاری در بنایی ساختمان

نسبت ترکیب و زمان گیرایی و مصرف گچ در بنایی ساختمان : در خدمات بنایی ساختمان هر نوع ملاتی که بخواهیم بسازیم باید بعد از تعیین […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

نماسازی با مصالح مصنوعی در سنگ کاری ساختمان

نماسازی با مواد و مصالح مصنوعی در سنگ کاری ساختمان : الف – سنگ مصنوعی در سنگ کاری ساختمان : در خدمات سنگ کاری ساختمان سنگ […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

ساختن انواع ملات گچ در خدمات بنایی ساختمان

ساختن ملات گچ در خدمات بنایی ساختمان : برای ساختن ملات گچ بعد از تعیین اجزاء تشکیل دهنده ملات و مخلوط کردن ان ها به شرح […]