مطالب آموزشی

اسفند ۲۴, ۱۳۹۸

آشنایی با ویژگی های کاشی کار حرفه ای

کاشی کار : کسانی که به دنبال کاشی کار ساختمان برای بازسازی ساختمان خود هستند، باید بهترین و ماهرترین کاشی کار را استخدام کنند تا کاشی […]
دی ۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و سقف های ساختمانی

بازسازی ساختمان و سقف های ساختمانی بازسازی ساختمان و انواع سقف سقف و تیرچه بلوک در بازسازی ساختمان نوع دیگری از سقف ها سقف تیرچه و […]
دی ۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع سقف

بازسازی ساختمان و سقف ها دربازسازی ساختمان سقف پوششی است برای جلوگیری از نفوذ عوامل طبیعی به داخل ساختمان.از جمله عوامل طبیعی می توان تابش مستقیم  […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی مشخصات مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی برای اجرای درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً از مصالح مناسب استفاده می شود.این […]