مطالب آموزشی

آذر ۱۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و دیوارهای مانع

دیوارهای مانع در بازسازی ساختمان و در گوبرداری هایی که زمین ریزشی است گاهی اوقات ایجاد شیب موجب کارو هزینه اضافی برای حمل خاک و برگشت […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع گودبرداری

گودبرداری در زمین های محدود در بازسازی ساختمان و کاشی و سنگ کاری زمین محدود زمین نسبتا کوچکی است که اطراف آن ساختمان هایی وجود داشته […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و اهمیت گودبرداری

بازسازی ساختمان واهمیت گودبرداری پر کردن چاه ها و قنوات و قطع اشجار پر کردن چاه های آب و فاضلاب و قنوات متروکه که در محوطه […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و اصول تخریب

مراحل تخریب در بازسازی ساختمان عملیات ۲ ۱۴-تخریب ساختمان های و بازسازی ساختمان بلند مستلزم رعایت مقررا ویزه ای  است مثلا در تخریب دودکش یا سایر […]