مطالب آموزشی

آذر ۹, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و مراحل تخریب

بنایی ساختمان و مراحل عملیات تخریب( هنگام تخریب) برای شروع عملیات تخریب در بنایی ساختمان لازم است دستورالعمل ها و روش اجرا در سطوح مختلف برای […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مراحل تخریب ساختمان

بازسازی ساختمان و مراحل تخریب یک ساختمان پس از تحویل زمین از سوی کارفرما و در صورت وجود ابنیه در محل اجرای طرح بازسازی ساختمان پیمانکار […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و تابلوهای ایمنی

بازسازی ساختمان و انواع تابلوها و علائم تصویری(از جهت کاربرد) تابلوها در علائم تصویری در بازسازی ساختمان ایمنی در ساختمان ها و کارگاه ها :علائمی است […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و تجهیزات و ماشین آلات

بازسازی ساختمان و تجهیزات و ماشین آلات در حقیقت قسمت اعظم تجهیزات و ماشین الات لازم در کارگاه های بتنی و در بازسازی ساختمان تدارک مصالح […]