مطالب آموزشی

آبان ۲۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مقاومت انواع زمین

انواع زمین از نظر مقاومت بازسازی ساختمان و مقاومت انواع زمین زمین ها را ز نظر میزان مقاومت وبارپذیری در بازسازی ساختمان و بنایی ساختمان می […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و آخرین نکات ایمنی

طناب ایمنی یکی دیگر از وسایل ایمنی شخصی در بازسازی ساختمان ، طناب ایمنی است.طناب ایمنی  جهت استفاده از سنگ کار ساختمان ، کاشی کاری ساختمان […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع خاک

انواع خاک ها و آزمایش های مکانیک خاک مطالعه و شناخت زمین زمین عاملی است که ساخت هر سازه ای الزاما بر روی آن انجام میگیرد(بازسازی […]
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و نکات ایمنی۲

لباس کار پوشش مناسب افراد می تواند به کارکرد بهتر آنان کمک نموده و لذا لباس کار باید با نوع کار بازسازی ساختمان تناسب داشته باشد.در […]