مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

اصول بندکشی توسط سنگ کار حرفه ای

عیار ملات و اندازه سنگدانه ها در بندکشی سنگ کار سنگ کار باید در تهیه ملات برای بندکشی سنگ کاری نفوذپذیری ملات را چنان انجام دهد […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

زمان شروع کاشی کاری در ساختمان

در ساختمان بطور کلی پس از اتمام سفت کاری ، نازک کاری شروع می شود و کاشی کاری جز مهمترین قسمت های نازک کاری است. کاشی […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

اصول آجر نما و سنگ کاری نما

آجر و سنگ کاری در نما: سنگ کار در نما سازی ساختمان دقت زیادی در نوع سنگ در سنگ کاری و نوع آجر در آجر نما […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

انواع بندکشی در بنایی ساختمان

آماده کردن زیر کار برای بندکشی در بنایی ساختمان قبل از بندکشی در بنایی ساختمان تمام درزها اعم از قائم و افقی باید معادل عمل بند […]