مطالب آموزشی

آبان ۱۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و رعایت نکات ایمنی۱

در هرکارگاه تولیدی و در بازسازی ساختمان که نیروی انسانی(کاشی کار ساختمان-سنگ کار ساختمان-بنای ساختمان و…) و ماشین الات در آن وجود دارد رایت نکات ایمنی […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع روش های ساخت

انواع روش های ساخت به منظور بازسازی ساختمان و یا بنایی ساختمان می توان از روش های مختلفی استفاده نمود.این روشها که در واقع منجر به […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و چگونگی شروع کار

روش پرت در این روش می توان  تاخیر در زمان انجام فعالیتهای یک پروژه(بازسازی ساختمان)  رابه حداقل رساند.به عبارت دیگر این روش به دنبال تعیین هرچه […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و شروع به کار

انواع روش های برنامه ریزی آنچه در این میان بسیار مهم است، داشتن برنامه و انجام برنامه ریزی برای اجرای کارها و بازسازی ساختمان است.برنامه ریزی […]