مطالب آموزشی

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

جنس سنگ ونحوه نصب توسط سنگ کار

سنگها یی که سنگ کار استفاده میکند را بر اساس تقسیم بندی نوع بوجود آمدن آنها به آذرین بیرونی مانند گرافیت که مصارف گوناگون دارند و […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

مطالب مهم در کاشی کاری و سرامیک کاری

کاشی و سرامیک یکی از محصولات خاک رس هستند. کاشی های سرامیکی سطوح مکانهای بهداشتی در داخل منازل و همچنین بیمارستان ها را به صورت فراگیر […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

سنگ کار و نصب سنگ در ساختمان

تو و بیرونی سنگها توسط سنگ کار در نما به حالت تو و بیرونی که در نقشه های معماری با رنگ آمیزی همراه می باشد انجام […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان در کاشی کاری

بتن سبک در بنایی ساختمان چنانچه در بنای ساختمان در کف سرویسها کف شوی کار گذاشته باشد حتماً باید تمام قسمتهای کف شیب ملایمی بطرف کف شوی […]