مطالب آموزشی

آبان ۶, ۱۳۹۸

نظافت حین بنایی ساختمان

تمیز نگهداشتن اطراف کار در هنگام رنگ آمیزی که شامل عملیات مربوط به آماده کردن کار نیز می شود نظافت و رعایت نظم و ترتیب یکی […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

رنگ کاری در بازسازی ساختمان

رنگ آمیزی پس از اتمام سفت کاری(بنایی ساختمان) نازک کاری(سنگ کاری ساختمان-کاشی کاری ساختمان-سرامیک کاری ساختمان و…)، نصب کلیه درب و پنجره ها نوبت به رنگ […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

تمیزکاری با مواد شیمیایی پس از بنایی ساختمان

تمیز کردن با مواد شیمیایی برخی از مواد شیمیایی و نمکها را می توانند در نمای آجری و سنگی و یا مصالح دیگر تاثیر بگذارد و […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

تمیزکاری پس از بنایی ساختمان و بازسازی ساختمان

تمیزکاری ساختمان تمیزکاری ساختمان پس از اتمام نازک کای(سنگ کاری ساختمان،کاشی کاری ساختمان،سرامیک کاری ساختمان و…) در بازسازی ساختمان و در عوامل آلوده کننده ناشی از […]