مطالب آموزشی

مهر ۲۸, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و رنگ کاری ساختمان

رنگ آمیزی پس از اتمام سفت کاری(بنایی ساختمان و بازسازی ساختمان) نازک کاری(سنگ کاری ساختمان-کاشی کاری ساختمان-سرامیک کاری ساختمان و…)، نصب کلیه درب و پنجره ها […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و تمیزکاری پس از آن

تمیز کردن با مواد شیمیایی برخی از مواد شیمیایی و نمکها را می توانند در نمای آجری در بنایی ساختمان و سنگی و یا مصالح دیگر […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و تمیزی کاری

تمیزکاری ساختمان تمیزکاری ساختمان پس از اتمام نازک کای(سنگ کاری ساختمان،کاشی کاری ساختمان،سرامیک کاری ساختمان و…) در بازسازی ساختمان و در عوامل آلوده کننده ناشی از […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و طریقه نصب کاغذ دیواری

اندازه گیری کاغذ مورد نیاز : سطحی را که قرار است در بازسازی ساختمان با کاغذدیواری پوشانده شود . به طریق زیر بدست می آوریم . […]