مطالب آموزشی

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

سنگ کاری در نماسازی

نماسازی با سنگ نماسازی با سنگ (سنگ کاری) شامل نماسازی با سنگهای غیر منظم مانند لاشه ، لاشه موزائیکی ، لاشه موزائیکی رنده شده و نماسازی […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و نما

نماها نمای یک ساختمان در بنایی ساختمان اصولاً نشان دهنده شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است تحت عنوان نماها ( شمالی ، جنوبی ، شرقی […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

نقشه اجرایی در سنگ کاری ساختمان

مطالب ذیل به ارائه راهکارهای اجرایی در سنگ کاری می پردازد. سنگ کاری ساختمان مهمترین بخش از ظاهر ساختمان است که می تواند ساختمان را به […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

مصالح در بنایی ساختمان

بنایی در ساختمان هنری است که اگر در آن خبره نباشید و با مواد و مصالح پرداخت کار آشنایی نداشته باشید به هیچ وجه نمی توانید […]