مطالب آموزشی

فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

سنگ کاری و کاشی کاری در طراحی

انسان آفریده ای است که دنباله رو و جویای زیبایی است. هنر سنگ کاری دارای جلوه های زیبایی بسیاری می باشد. زیبایی در چارچوب های گوناگونی […]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

آشنایی با شغل سنگ کار

سنگ کاری از جمله مشاغلی است که با کار کردن مداوم و دقت فراوان می توان این مهارت را کسب کرد.افرادی هستند که خود را سنگ کار […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸

کاشی کاری هنر ایرانی

روح زیبای  طلب  انسان  همواره در پی کمال بوده است . شاید فقدان  بهشتی که انسانها از آن  محروم  شده اند آنها را وادار کرده که […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

سنگ کاری نمای ساختمان

نمای ساختمان چهره ساختمان است و بسیار مهم است که چه جلوه ای داشته باشد، بنابراین انتخاب نوع سنگ برای نمای ساختمان از اهمیت ویژه ای […]