مطالب آموزشی

خرداد ۲۲, ۱۳۹۸

انواع صفحات پیش ساخته بتنی در بنایی ساختمان

صفحات پیش ساخته بتنی در بنایی ساختمان  الف- صفحات پیش ساخته بتنی برای اتصال به اسکلت ساختمانها همانطور که قبلا ذکر گردید با توجه به طرح […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

صفحات بتنی در بنایی ساختمان

صفحات پیش ساخته بتنی در بنایی ساختمان الف : ضخامت پیش ساخته بتنی برای اتصال به اسکلت ساختمانها در خدمات بنایی ساختمان این قطعات که تنها […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

اجرای درزهای حرکتی در بنایی ساختمان

اجرای درزهای حرکتی در بنایی ساختمان : درزهای حرکتی در تمام سطوح باید برابر نقشه ها و مشخصات و با عرض مناسب ایجاد گردند . باید […]
خرداد ۴, ۱۳۹۸

مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی در خدمات بنایی ساختمان

مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی در خدمات بنایی ساختمان : برای اجرای درزهای ساختمانی  در بنایی ساختمان معمولاً مصالح زیر مورد استفاده قرار می گیرد مصالح […]