مطالب آموزشی

تیر ۵, ۱۳۹۸

دودکش ها در بنایی ساختمان

دودکش ها در بنایی ساختمان  لوله های بخاری و دودکش ها در ساختمان برای هدایت دود یا گازهای حاصل از سوخت گاز و یا گازوئیل و […]
تیر ۲, ۱۳۹۸

کاشی های شیشه ای و انواع آن در بازسازی ساختمان

کاشیهای شیشه ای و انواع شیشه در بازسازی ساختمان … در جاهای مختلفی که نیاز به نور می باشند از آنها استفاده می شود که شبیح […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

شیشه و نصب آن در بازسازی ساختمان

شیشه و نصب آن در بازسازی ساختمان  شیشه یکی از تزیینات بر روی کلیه سطوح جدا کننده ای است که در بازسازی و بنایی ساختمان از […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

انواع در و طریقه نصب آن در بازسازی ساختمان

انواع در و طریقه نصب آن در بازسازی ساختمان درها بر حسب نوع کارکرد و موارد مورد نیاز در انواع زیر و شرایط به شرح زیر […]