مطالب آموزشی

خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

پنجره در بازسازی ساختمان

می دانیم در بازسازی ساختمان و یا بنایی ساختمان  ارتفاع دست انداز پنجره ها یک ساختمان برابر نمی باشد، به عنوان مثال ارتفاع دست انداز پنجره […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸

انواع صفحات پیش ساخته بتنی در بنایی ساختمان

صفحات پیش ساخته بتنی در بنایی ساختمان  الف- صفحات پیش ساخته بتنی برای اتصال به اسکلت ساختمانها همانطور که قبلا ذکر گردید با توجه به طرح […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

صفحات بتنی در بنایی ساختمان

صفحات پیش ساخته بتنی در بنایی ساختمان الف : ضخامت پیش ساخته بتنی برای اتصال به اسکلت ساختمانها در خدمات بنایی ساختمان این قطعات که تنها […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

اجرای درزهای حرکتی در بنایی ساختمان

اجرای درزهای حرکتی در بنایی ساختمان : درزهای حرکتی در تمام سطوح باید برابر نقشه ها و مشخصات و با عرض مناسب ایجاد گردند . باید […]