مطالب آموزشی

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

سقف کاذب در بنایی ساختمان

سقف کاذب در  خدمات بنایی ساختمان های بتنی ، در بنایی ساختمان های بتنی هنگام قالب بندی در فاصله های معین قالب را سوراخ کرده و […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

اصول گچبری طرح ها روی سطوح دیوار در بنایی ساختمان

گچبری طرح ها روی سطوح دیوار در بنایی ساختمان : در بنایی ساختمان برای اینکه طرح ها را بر روی سطوح دیوار پیاده کنیم ابتدا می […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

هنر بنای ساختمان در نقاشی و رنگ آمیزی در گچبری

هنر بنای ساختمان در نقاشی و رنگ آمیزی در گچبری : در خدمات بنایی ساختمان هنر نقاشی دیواری از دیرباز جز کارهای ذوقی بشر محسوب می […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

کارهای کشته بری در بنایی ساختمان

کارهای کشته بری در بنایی ساختمان : در کارهای کشته بری زمینه کار با بوم رنگی به وسیله گچ انجام می شود . سپس بر روی […]