مطالب آموزشی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

اصول گچبری بنای ساختمان در نازک کاری

اصول گچبری بنای ساختمان در نازک کاری طراحی در طراحی گچبری در بنایی ساختمان  رابطه ای متقابل بین دیدن ، تجسم بخشیدن و بیان کردن وجود […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

دیوار گچی در بنایی ساختمان

دیوار گچی در بنایی ساختمان : در بنایی ساختمان نهایی که اسکلت آن فلزی یا بتنی می باشد برای تیغه بندی کردن فضاهای داخلی آپارتمان احتیاج […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

سفید کاری و گچ کاری بنای ساختمان

هنر سفید کاری با گچ کشته و پرداخت سطح بنای ساختمان : در بنایی ساختمان پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده و زیر کار […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

زمان گیرایی و اصول گچ کاری در بنایی ساختمان

نسبت ترکیب و زمان گیرایی و مصرف گچ در بنایی ساختمان : در خدمات بنایی ساختمان هر نوع ملاتی که بخواهیم بسازیم باید بعد از تعیین […]