مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

نماسازی با مصالح مصنوعی در سنگ کاری ساختمان

نماسازی با مواد و مصالح مصنوعی در سنگ کاری ساختمان : الف – سنگ مصنوعی در سنگ کاری ساختمان : در خدمات سنگ کاری ساختمان سنگ […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

ساختن انواع ملات گچ در خدمات بنایی ساختمان

ساختن ملات گچ در خدمات بنایی ساختمان : برای ساختن ملات گچ بعد از تعیین اجزاء تشکیل دهنده ملات و مخلوط کردن ان ها به شرح […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

سقف توخالی یا دوپوش در خدمات بنایی ساختمان

سقف توخالی در خدمات بنایی ساختمان : سقف توخالی یا سقف دو پوش – سقف توخالی در بیشتر ساختمانهای امروزی به وسیله بنای ساختمان مورد استفاده […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

سنگ کف پنجره و آبچکان در سنگ کاری ساختمان

سنگهای مورد استفاده در کف پنجره و آبچکان در سنگ کاری ساختمان : در سنگ کاری سنگ کف و پنجره آبچکان که معمولاً همرو با نما […]