مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

اصول سنگ کاری قرنیز

اصول سنگ کاری قرنیز : قرنیز ازاره : برجستگی تخت روی دیوار در داخل یا تیغه در ناحیه کف که درز کف و دیوار را می […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

نازک کاری سطح نما با گچ در بنایی ساختمان

نازک کاری سطح نما در بنایی ساختمان : نازک کاری سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک ، لک و جداشدگی باشد در مورد […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

گچ در صنعت بنایی ساختمان

گچ در صنعت بنایی ساختمان یکی از مصالحی است که کاربرد زیادی دارد از آن جمله در نماسازی داخلی ساختمان و مبادی ورودی ساختمان که به […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

تقسیم بندی سنگ ها در سنگ کاری از نظر کاربردی

سنگها از نظر کاربردی در سنگ کاری و کاشی کاری به دو گروه تقسیم می شوند : از نظر شکل طبیعی ( سنگهای خام) و ( […]