مطالب آموزشی

آبان ۲۵, ۱۴۰۱

کاشی کار و توانایی حمل مصالح و کاشی

کاشی کار و توانایی حمل مصالح و کاشی حمل سنگ و کاشی های ساختمانی توسط سنگ کار و کاشی کار و کارگران در ساختمانها به علت […]
آبان ۲۲, ۱۴۰۱

سنگ کار و اصطلاحات ساختمان سازی

سنگ کار واصطلاحات ساختمان سازی آشنایی با اجزای مختلف ساختمان سه جز اصلی ساختمان ها عبارتند از قسمت اول به نازک کاری ساختمان معروف است.که وظیفه […]
آبان ۲۱, ۱۴۰۱

کاشی کار و نقشه های ساختمانی

کاشی کار و نقشه های ساختمانی نقشه طبقات و برش و علامت های موجود در نقشه نقشه طبقات: معمولا پس از رسم طرح اولیه ساختمانی ، […]
آبان ۱۹, ۱۴۰۱

سنگ کار و توانایی خواندن نقشه های ساختمانی

سنگ کار و توانایی خواندن نقشه های ساختمانی بدیهی است هر سنگ کار و کاشی کار ماهری که د کار و حرفه خود تجربه دارد با […]