مطالب آموزشی

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

انواع نماسازی های سنگ کاری

نماسازی سنگ کاری در زیرزمین: در ساختمانهایی که زیرزمین دارند تمام ارتفاع طبقه زیرزمین بین ، داخل زمین نیست بلکه به اندازه ۳/۱ آن داخل زمین […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

رویه کشی و نماسازی در بنایی ساختمان

۱- روکار کمچه ای در بنایی ساختمان  : همانطور که گفته شد بنای ساختمان دانه درشت سنگ را با سیمان به گونه ای مخلوط می کنیم […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

اصول بندکشی توسط سنگ کار حرفه ای

عیار ملات و اندازه سنگدانه ها در بندکشی سنگ کار سنگ کار باید در تهیه ملات برای بندکشی سنگ کاری نفوذپذیری ملات را چنان انجام دهد […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

زمان شروع کاشی کاری در ساختمان

در ساختمان بطور کلی پس از اتمام سفت کاری ، نازک کاری شروع می شود و کاشی کاری جز مهمترین قسمت های نازک کاری است. کاشی […]