مطالب آموزشی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان در کاشی کاری

بتن سبک در بنایی ساختمان چنانچه در بنای ساختمان در کف سرویسها کف شوی کار گذاشته باشد حتماً باید تمام قسمتهای کف شیب ملایمی بطرف کف شوی […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

اصول سنگ کاری

بیشتر در کارهای جاده سازی در جلوی تپه و کوه هایی که ریزش دارد را با سنگ های مکعبی شکل که چکش کاری شده اند بکار […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

کیفیت انواع سنگ ها در سنگ کاری

سنگ تیشه ای : سطح سنگ تراشیده شده با دست که جای ابزار مانند تیشه روی آن باقی مانده است. ابعاد این سنگها مانند سنگهای بادبر […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

اصول تعبیه اسکوپ و میله در سنگ کاری نمای قائم

طرز استفاده از اسکوپ های مخصوص سنگ کاری ساختمان توسط سنگ کار، بر حسب آنکه چه نوع دیواری داشته باشیم و محل نصب سنگ در کدام […]