مطالب آموزشی

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

سنگ ها در بنایی ساختمان

سنگ پلاك و تيشه اي پرمصرف ترين سنگها در صنعت بنایی ساختمان سنگهاي پلاك است كه ضخامت آن بر حسب محل مصرف فرق مي كند. سنگ […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

سنگ کاری در نماسازی

نماسازی با سنگ نماسازی با سنگ (سنگ کاری) شامل نماسازی با سنگهای غیر منظم مانند لاشه ، لاشه موزائیکی ، لاشه موزائیکی رنده شده و نماسازی […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و نما

نماها نمای یک ساختمان در بنایی ساختمان اصولاً نشان دهنده شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است تحت عنوان نماها ( شمالی ، جنوبی ، شرقی […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

نقشه اجرایی در سنگ کاری ساختمان

مطالب ذیل به ارائه راهکارهای اجرایی در سنگ کاری می پردازد. سنگ کاری ساختمان مهمترین بخش از ظاهر ساختمان است که می تواند ساختمان را به […]