مطالب آموزشی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

سنگ کار و نصب سنگ در ساختمان

تو و بیرونی سنگها توسط سنگ کار در نما به حالت تو و بیرونی که در نقشه های معماری با رنگ آمیزی همراه می باشد انجام […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان در کاشی کاری

بتن سبک در بنایی ساختمان چنانچه در بنای ساختمان در کف سرویسها کف شوی کار گذاشته باشد حتماً باید تمام قسمتهای کف شیب ملایمی بطرف کف شوی […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

اصول سنگ کاری

بیشتر در کارهای جاده سازی در جلوی تپه و کوه هایی که ریزش دارد را با سنگ های مکعبی شکل که چکش کاری شده اند بکار […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

کیفیت انواع سنگ ها در سنگ کاری

سنگ تیشه ای : سطح سنگ تراشیده شده با دست که جای ابزار مانند تیشه روی آن باقی مانده است. ابعاد این سنگها مانند سنگهای بادبر […]