مطالب آموزشی

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

نقشه اجرایی در سنگ کاری ساختمان

مطالب ذیل به ارائه راهکارهای اجرایی در سنگ کاری می پردازد. سنگ کاری ساختمان مهمترین بخش از ظاهر ساختمان است که می تواند ساختمان را به […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

مصالح در بنایی ساختمان

بنایی در ساختمان هنری است که اگر در آن خبره نباشید و با مواد و مصالح پرداخت کار آشنایی نداشته باشید به هیچ وجه نمی توانید […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

سنگ کاری و کاشی کاری در طراحی

انسان آفریده ای است که دنباله رو و جویای زیبایی است. هنر سنگ کاری دارای جلوه های زیبایی بسیاری می باشد. زیبایی در چارچوب های گوناگونی […]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

آشنایی با شغل سنگ کار

سنگ کاری از جمله مشاغلی است که با کار کردن مداوم و دقت فراوان می توان این مهارت را کسب کرد.افرادی هستند که خود را سنگ کار […]