مطالب آموزشی

آبان ۱۳, ۱۴۰۱

کاشی کار و کاشی و کمک های اولیه

کاشی کار و عوامل موثر بر ساخت کاشی پیش تر در پست های قبلی در مورد چگونگی تشکیل خاک نوشتیم و در ان به جزییات هوازدگی […]
آبان ۹, ۱۴۰۱

سنگ کار و آشنایی با وسایل اندازه گیری

سنگ کار و آشنایی با وسایل اندازه گیری وسایلی که سنگ کار به وسیله ان اندازه ها را در سنگ کاری ساختمان میگیرند عبارتند از خط […]
آبان ۷, ۱۴۰۱

کاشی کار وچگونگی پیدایش خاک و ساخت کاشی

کاشی کار وچگونگی پیدایش خاک و ساخت کاشی دو نوع خاک وجود دارد.نوع اول خاک هایی هستند که در مکانی که تشکیل می شوند روی هم […]
آبان ۱, ۱۴۰۱

سنگ کار و شناسایی اشکال هندسی

سنگ کار و شناسایی اشکال هندسی در ساختمان سازی و سنگ کاری ساختمان استفاده از اشکال هندسی توسط سنگ کار در فضاهای داخلی و خارجی مثل […]