مطالب آموزشی

آذر ۱۸, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع خاک برداری

بازسازی ساختمان و روش های گودبرداری : روش مهار متقابل ( بازسازی ساختمان ) این روش در بازسازی ساختمان و بنایی ساختمان برای گودهای با عرض […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و روش های گودبرداری

روش دوخت به پشت این روش در بازسازی ساختمان مشابهت زیادی به روش مهارسازی دارد.در این روش به جای میلگردمصرفی در چاهکها، کابل هایی قرار داده […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و دیوارهای مانع

دیوارهای مانع در بازسازی ساختمان و در گوبرداری هایی که زمین ریزشی است گاهی اوقات ایجاد شیب موجب کارو هزینه اضافی برای حمل خاک و برگشت […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع گودبرداری

گودبرداری در زمین های محدود در بازسازی ساختمان و کاشی و سنگ کاری زمین محدود زمین نسبتا کوچکی است که اطراف آن ساختمان هایی وجود داشته […]