مطالب آموزشی

مهر ۲۸, ۱۴۰۱

سنگ کار و اصول پیشگیری از حوادث

سنگ کار و اصول پیشگیری از حوادث در سنگ کاری ساختمان اگر افراد در یک اجتماع مثل سنگ کار و کاشی کار در محدوده سلامت فردی […]
مهر ۲۷, ۱۴۰۱

کاشی کار و چگونگی پیدایش خاک

کاشی کار و چگونگی پیدایش خاک سالها از به وجود آمدن کره زمین می گذرد و طبق بررسی های انجام شده این کر ه خاکی تکه […]
مهر ۲۱, ۱۴۰۱

سنگ کار و ایمنی در سنگ کاری ساختمان

سنگ کار و آشنایی با ایمنی در سنگ کاری ساختمان در هر پروژه سنگ کاری ساختمان ،رئیس و مسئول پروژه موظف است اموری را که جهت […]
مهر ۱۹, ۱۴۰۱

کاشی کار و هنر کاربردی در ایران۲

کاشی کار و هنر کاربردی در ایران۲ نماهایی از گل و گیاه با بافتها و طراحی های ظریف در هم تنیده و به هم آمیخته در […]