مطالب آموزشی

مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

کاشی کار وهنرمندان کاشی کاری در ایران

کاشی کار وهنرمندان کاشی کاری در ایران در ادامه پست قبلی که در خصوص هنر کاشی کارو کاشی کاری ساختمان در ایران نوشتیم و تا دوره صفویان […]
مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

کاشی کار و پیشینه تاریخی آن در ایران

کاشی و کاشی کار و پیشینه تاریخی در ایران از تاریخ هنر کاشی کار و کاشی کاری ساختمان در ایران بیشتر بدانید: کاشی کاری یکی از […]
مرداد ۲۳, ۱۴۰۱

سنگ کار و تخریب بنای کلنگی(۲)

  سنگ کار و تخریب بنای کلنگی(۲) در ادامه پست های قبلی مطرح شد که یکی از مهمترین و پرمسئولیت ترین امور در ساختمان سازی قسمت ابتدای […]
مرداد ۲۱, ۱۴۰۱

کاشی کار و تخریب بنای کلنگی (۱)

 کاشی کار و تخریب بنای کلنگی (۱) موارد مهم در مورد تخریب بنای کلنگی: یکی از مهمترین و پر مسئولیت ترین اموری که باید برای ساختمان […]