مطالب آموزشی

آذر ۶, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان وانواع آزمایش های مکانیک خاک

بازسازی ساختمان وانواع آزمایش های مکانیک خاک خاک ها دارای رفتار پیچیده و متفاوتی در شرایط متفاوت هستند.نحوه تشکیل خاک در شرایط مختلف و مناطق مختلف […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و شناسایی نوع خاک از روی رنگ

بازسازی ساختمان و شناسایی نوع خاک از روی رنگ انواع خاک ها از نظر رنگ در بازسازی ساختمان خاک ها را می توان از نظر نوع […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مقاومت انواع زمین

انواع زمین از نظر مقاومت بازسازی ساختمان و مقاومت انواع زمین زمین ها را ز نظر میزان مقاومت وبارپذیری در بازسازی ساختمان و بنایی ساختمان می […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و آخرین نکات ایمنی

طناب ایمنی یکی دیگر از وسایل ایمنی شخصی در بازسازی ساختمان ، طناب ایمنی است.طناب ایمنی  جهت استفاده از سنگ کار ساختمان ، کاشی کاری ساختمان […]