مطالب آموزشی

مرداد ۱۵, ۱۴۰۱

سنگ کار و اجرای پله ( کف و پیشانی)

سنگ کار و اجرای پله نحوه اجرای سنگ کف پله توسط سنگ کار یکی از مهمترین و حساسترین قسمت های سنگ کاری در ساختمان سنگ کاری […]
مرداد ۱۴, ۱۴۰۱

کاشی کار و میزان کیفیت کاشی کاری

کاشی کار و میزان کیفیت کاشی کاری ساختمان نحوه تشخیص کیفیت کار کاشی کار : برای تشخیص کیفیت کاشی انجام شده توسط کاشی کار در سرویس […]
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱

کاشی کار و نکات کاشی کاری برای لوله کشی

کاشی کار و نکات کاشی کاری برای لوله کشی چند نکته ای که در هنگام کاشی کاری ساختمان بایددقت کند: -در هنگام لوله کشی در سرویس […]
تیر ۳۱, ۱۴۰۱

کاشی کار و چند مورد راجع به کاشی کاری ساختمان

کاشی کار و چند مورد راجع به کاشی کاری ساختمان برای کاشی کاری چسبی رعایت این ۳ نکته ضروری است: در بعضی مواقع و بازسازی ها […]